Skundų nagrinėjimo politika

Įžanga
Klientų pasitenkinimas - vienas iš Cardinity klientų aptarnavimo prioritetų. Todėl kiekvienas klientas, besinaudojantis mūsų paslaugomis ir nepatenkintas jomis, turi teisę pateikti skundą Cardinity, kad klientui iškilusios problemos būtų išspręstos tinkamai ir laiku.

Informacija atnaujinta: Liepos 16 d., 2021
Skundų nagrinėjimo politika

Ką turite žinoti, jeigu norite pateikti skundą Cardinity?

 1. Skundas turi būti pateiktas raštu (laisva forma).
 2. Skundas turi būti parašytas lietuvių arba anglų kalba.
 3. Skunde turi būti nurodyta tokia informacija:
  • jūsų vardas, pavardė, asmens kodas/ gimimo data (jeigu jūs esate fizinis asmuo) arba jūsų pavadinimas ir registracijos numeris (jeigu jūs esate juridinis asmuo);
  • jūsų adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
  • skundo surašymo data;
  • skundo pagrindas (detalus faktinių aplinkybių aprašymas; teisių/ teisėtų interesų, kurie buvo pažeisti, aprašymas; skundą pagrindžiantys dokumentai ir kt.);
  • pageidaujamas problemos sprendimas.
 4. Jūs galite pateikti skundą pats arba per atstovą. Jeigu skundas teikiamas per atstovą, būtina pateikti teisę atstovauti patvirtinantį dokumentą (įgaliojimą).
 5. Skundą turite pateikti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojote apie savo teisių/teisėtų interesų pažeidimą. 

Kaip pateikti skundą?

Skundą galite pateikti:

 • elektroniniu paštu [email protected];
 • registruotu paštu, adresu Saulėtekio al. 15-1, 10224, Vilnius, Lietuva;
 • jeigu jūsų skundas susijęs su duomenų apsaugos pažeidimu, skundą galite pateikti tiesiogiai Cardinity duomenų apsaugos pareigūnui, elektroniniu paštu [email protected]

Skundo nagrinėjimas

 1. Cardinity išnagrinės jūsų skundą ir pateiks jums atsakymą per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Jeigu dėl nuo Cardinity nepriklausančių priežasčių bus neįmanoma pateikti atsakymo per 15 darbo dienų, Cardinity pateiks jums negalutinį atsakymą, nurodydama atsakymo vėlavimo priežastis ir galutinio atsakymo pateikimo terminą. Bet kuriuo atveju, galutinio atsakymo pateikimo terminas neturėtų viršyti 35 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.
 2. Jeigu norint išsamiai išnagrinėti skundą būtų reikalingi papildomi dokumentai ir/ar informacija, Cardinity susisieks su Jumis ir paprašys jūsų tokius dokumentus ir/ar informaciją pateikti.
 3. Atsakymą į skundą pateiksime raštu.
 4. Atsakymą pateiksime tokia pačia kalba, kokia buvo surašytas skundas.
 5. Atsakymą išsiųsime skunde nurodytu elektroninio pašto adresu, o jei elektroninio pašto adresas nenurodytas - skunde nurodytu adresu paštu.
 6. Skundas nagrinėjamas neatlygintinai.

Jeigu Cardinity pateiktas atsakymas jūsų netenkina arba jūs negavote atsakymo, jūs turite teisę kreiptis tiesiogiai į Vilniaus miesto apylinkės arba apygardos teismą arba, jeigu esate vartotojas (t. y. fizinis asmuo, sudarantis sutartį su Cardinity kitais nei verslo, prekybos ar profesiniais tikslais (asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti)), taip pat galite pateikti skundą Lietuvos bankui (skundas Lietuvos bankui turėtų būti pateiktas per vienerius metus nuo jūsų netenkinančio atsakymo gavimo dienos).

Skundas Lietuvos bankui gali būti pateikiamas žemiau nurodytais būdais:

 • per elektroninę finansinių paslaugų vartojimo ginčų nagrinėjimo sistemą „Elektroniniai valdžios vartai“ https://www.epaslaugos.lt/portal/login;
 • užpildant Vartotojo kreipimosi formą ir ją siunčiant Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybai, Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, el. paštas [email protected];
 • pateikiant laisvos formos kreipimąsi ir jį siunčiant Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybai, Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, el. paštas [email protected].

Daugiau informacijos apie kreipimąsi į Lietuvos banką galite rasti čia:

https://www.lb.lt/lt/daugiau-apie-gincius-su-finansiniu-paslaugu-teikeju arba paskambinę nemokama informacine linija +370 800 50 500.


Patvirtiname, kad už skundo pateikimą Cardinity ar prižiūrinčiai institucijai Cardinity jums netaikys jokių baudų.

Cardinity saugos jūsų skundą ir visą su juo susijusią informaciją 5 metus, nebent teisės aktai nustatytų ilgesnį tokių dokumentų/informacijos saugojimo terminą.